Transporttjänster

Vägtransport

Merparten av våra vägtransporter sker idag med trailer eller bil o släp ekipage. Vårat breda kontaktnät av åkerier runt om i Sverige samt Europa gör att vi idag kan erbjuda lösningar som hanterar allt från stora volymer ner till paket och stycke gods. I de flesta fall bokas en vägtransport så att omlastningar minimeras och därmed minskar även risken för skador som annars är vanliga vid om, i, och urlastningar.

Sjöfrakt

Sjöfrakt är ett beprövat sätt att frakta stora och skrymmande mängder gods över långa sträckor. Det vanligaste sättet att frakta gods på sjön är med container eller bulk. Med vår hjälp säkerställs att ditt gods anländer till rätt plats från och till alla continerhamnar runt om i världen.

Flygfrakt

Har du gods som måste transporteras snabbt och effektivt? Leverans nästa dag? Möjlighet att leverera från dörr till dörr? Då kan flygfrakt vara alternativet som passar ditt behov.

Tågfrakt

Frakt av stora mängder gods är ofta bäst lämpat för tågtransport. Men även mindre laster passar bra att frakta via tåg. En vanlig lösning är att köra godset på lastbil till eller från järnvägen med container, växelflak eller trailer.
Vi kan tillgodose ert behov av tågfrakt i Sverige och övriga Europa.