Du bidrar till en hållbar miljö vi belönar dig med en lägre kostnad

VI ÄR VINNARE ALLIHOPA

Med smartare planering, genom att utnyttja varje flakmeter i båda riktningar, finns betydande möjligheter att både sänka kostnader och minska utsläppen av koldioxid med dagens fordonspark.

Vi har ett gemensamt mål

Sverige har förbundit sig att sänka utsläppen med ytterligare 40 procent fram till 2020. Motsvarande löften finns från övriga länder inom EU. En viktig del av lösningen är att minska utsläppen från trafiken som på senare år ökat sin andel, vilket i synnerhet gäller transporterna av gods.

Med tillgänglig teknik finns det bara en lösning, att köra mindre lastbil.

Vi hittar en lösning

Med hjälp av vår erfarenhet och den teknik som finns tillgänglig idag kan vi hitta lediga ekipage till ditt gods.
Vi vill även påstå att du med vår hjälp sänker den transportrelaterade miljöpåverkan med så mycket som 50% på de landtransporter som utförs med hjälp av Fraktmäklarna. Detta tack vare att vi utnyttjar de resurser som redan är på ”rull”.